Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Dissabte 12 de maig de 2012, Núm. 114

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial Decret Llei 18/2012, d'11 de maig, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució d'11 de maig de 2012, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

TRIBUNAL DE COMPTES

  • Resolució de 10 de maig de 2012, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 26 d'abril de 2012, pel qual s'aprova la Instrucció sobre remissió dels extractes dels expedients de contractació i de les relacions anuals dels contractes, subscrits per les entitats del sector públic local, al Tribunal de Comptes.

  • Resolució de 10 de maig de 2012, de la Secretaria General del Tribunal de Comptes, per la qual s'amplia l'àmbit de funcionament del registre telemàtic del Tribunal de Comptes, per a la recepció de les relacions anuals de contractes remeses per les entitats que integren el sector públic local.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid - Tel.: (+34) 91 111 4000