Está Vd. en

ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL (2001)

Bibliografía

  • ORDEIG I MATA, Ramon: Els comtats d'Osona i Manresa, 2 tomos, en Josep M. FONT I RIUS y Anscari M. MUNDÓ (dirs.), Catalunya carolíngia, obra fundada por Ramon D' ABADAL I DE VINYALS, vol. IV, Barcelona (lnstitut d'Estudis Catalans, Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, LIII), 1999, 1.563 pp.
  • Salrach, Josep M.
  • Artículo completo en PDF(págs. 763 a 769 del anuario)

Ref.: ANU-H-2001-10076300769

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid