Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 21 de gener de 2017, Sup. 18

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 20 de gener de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ANDALUSIA

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

  • Llei foral 21/2016, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen la quantia i el repartiment del Fons de participació de les hisendes locals en els tributs de Navarra per transferències corrents per a l'exercici pressupostari de 2017.

  • Llei foral 22/2016, de 21 de desembre, per la qual s'adopten mesures de suport als ciutadans i ciutadanes en matèria d'habitatge.

  • Llei foral 23/2016, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el sistema de carrera professional aplicable al personal diplomat sanitari, exclòs l'adscrit al Departament de Salut i els seus organismes autònoms.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid