Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 6 de febrer de 2017, Sup. 31

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Ordre ETU/78/2017, de 31 de gener, per la qual es regulen determinats aspectes relacionats amb l'impost sobre el valor de l'extracció de gas, petroli i condensats i amb els perímetres de referència per a la determinació dels pagaments a propietaris de terrenys suprajacents a concessions d'explotació de jaciments d'hidrocarburs.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid