Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 8 de febrer de 2017, Sup. 33

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

  • Ordre DEF/85/2017, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les normes sobre organització i funcions, règim interior i programació dels centres docents militars.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 30 de gener de 2017, de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s'actualitza l'annex I.2 del Reial decret 837/2002, de 2 d'agost, pel que fa als paràmetres que determinen la mitjana del consum dels vehicles de turisme nous que es posin a la venda o s'ofereixin en arrendament financer en el territori espanyol.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

  • Correcció d'errors de la Llei 12/2016, de 28 de juliol, de reconeixement i reparació de víctimes de vulneracions de drets humans en el context de la violència de motivació política a la Comunitat Autònoma del País Basc entre 1978 i 1999.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

  • Llei 16/2016, de 20 de desembre, de modificació de la Llei 10/2014, de 27 de novembre, reguladora del transport públic de persones en vehicles de turisme per mitjà de taxi de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid