Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 25 de febrer de 2017, Sup. 48

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 4/2017, de 24 de febrer, pel qual es modifica el règim dels treballadors per a la prestació del servei portuari de manipulació de mercaderies per donar compliment a la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'11 de desembre de 2014, recaiguda en l'assumpte C-576/13 (procediment d'infracció 2009/4052).

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 24 de febrer de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 125/2017, de 24 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits tècnics i les normes d'actuació que han de complir els centres tècnics de tacògrafs.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Ordre EIC/147/2017, de 20 de febrer, per la qual s'acorden l'emissió, l'encunyació i la posada en circulació de monedes de col·lecció «300 Aniversari de la Reial Companyia de Guàrdies Marines».

  • Ordre EIC/148/2017, de 20 de febrer, per la qual s'acorden l'emissió, l'encunyació i la posada en circulació de monedes de col·lecció de la «Sèrie Europa».

  • Ordre EIC/149/2017, de 20 de febrer, per la qual s'acorden l'emissió, l'encunyació i la posada en circulació de monedes de col·lecció de la XI sèrie iberoamericana «Trobada de dos mons».

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid