Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 2 de març de 2017, Sup. 52

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2014 al Conveni internacional per a la seguretat de la vida humana al mar (Conveni SOLAS), 1974, adoptades a Londres el 21 de novembre de 2014 mitjançant la Resolució MSC.386(94).

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/169/2017, de 27 de febrer, per la qual es modifiquen les ordres del Ministeri d'Economia i Hisenda d'1 de febrer de 1996, per la qual s'aproven els documents comptables a utilitzar per l'Administració General de l'Estat; i per la qual s'aprova la Instrucció d'operatòria comptable a seguir en l'execució de la despesa de l'Estat; l'Ordre EHA/2045/2011, de 14 de juliol, per la qual s'aprova la instrucció de comptabilitat per a l'Administració institucional de l'Estat, i l'Ordre EHA/3067/2011, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la instrucció de comptabilitat per a l'Administració General de l'Estat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid