Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 4 de abril de 2017, Sup. 80

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL DE COMPTES

  • Resolució de 31 de març de 2017, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 30 de març de 2017, pel qual s'aprova la Instrucció per la qual es regula la presentació telemàtica dels comptes anuals consolidats dels partits polítics i dels comptes anuals de les fundacions i la resta d'entitats que hi estan vinculades o en depenen, i el format d'aquests comptes, així com el compliment de les obligacions d'informació al Tribunal de Comptes que estableix la normativa en relació amb les comptabilitats esmentades.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid