Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 6 de abril de 2017, Sup. 82

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1387-2017, contra l'article únic de la Llei de les Corts d'Aragó 12/2016, de 15 de desembre, de modificació de la Llei 6/2002, de 15 d'abril, de salut d'Aragó.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 5 d'abril de 2017, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 de la Resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid