Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 8 de abril de 2017, Sup. 84

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 7 d'abril de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Ordre ETU/315/2017, de 6 d'abril, per la qual es regula el procediment d'assignació del règim retributiu específic en la convocatòria per a noves instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, convocada a l'empara del Reial decret 359/2017, de 31 de març, i se n'aproven els paràmetres retributius.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid