Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 12 de abril de 2017, Sup. 87

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Ordre APM/320/2017, d'11 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre AAA/1424/2015, de 14 de juliol, per la qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la llengua blava.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Ordre PRA/321/2017, de 7 d'abril, per la qual es regulen els procediments de determinació de les emissions dels contaminants atmosfèrics SO2, NOx, partícules i CO procedents de les grans instal·lacions de combustió, el control dels instruments de mesura i el tractament i la remissió de la informació relativa a aquestes emissions.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid