Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 6 de juny de 2017, Sup. 134

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 564/2017, de 2 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Ordre EIC/510/2017, de 29 de maig, per la qual s'acorden l'emissió, l'encunyació i la posada en circulació de monedes de col·lecció de la V sèrie de «Tresors de Museus Espanyols».

  • Resolució de 2 de juny de 2017, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs a la Resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

  • Resolució de 29 de maig de 2017, de la Direcció de Trànsit del Departament de Seguretat, per la qual es deixa sense efecte la restricció temporal a la circulació per la via A-15 «Navarra-Gipuzkoa» al seu pas per Gipuzkoa que estableix la Resolució de 12 d'abril de 2017.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid