Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 26 de juny de 2017, Sup. 151

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Conveni entre el Regne d'Espanya i el Regne d'Aràbia Saudita sobre cooperació en matèria de seguretat i en la lluita contra la delinqüència, fet a Jiddah el 18 de maig de 2014.

  • Correcció d'errors a l'Acord multilateral M 304 en aplicació de la secció 1.5.1 de l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), relatiu al nombre de remolcs en una unitat de transport de mercaderies perilloses, fet a Madrid el 30 de gener de 2017.

MINISTERI DE DEFENSA

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 19 de juny de 2017, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica el termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'impost sobre activitats econòmiques de l'exercici 2017 relatius a les quotes nacionals i provincials i s'estableix el lloc de pagament d'aquestes quotes.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid