Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 28 de juny de 2017, Sup. 153

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Ordre ETU/615/2017, de 27 de juny, per la qual es determinen el procediment d'assignació del règim retributiu específic, els paràmetres retributius corresponents, i els altres aspectes que són aplicables per al contingent de 3.000 MW de potència instal·lada, convocat a l'empara del Reial decret 650/2017, de 16 de juny.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Correcció d'errors de la Circular de 26 de maig de 2017, de la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions, relativa al procediment i la tramitació de les exportacions i expedicions de mercaderies i els seus règims comercials.

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid