Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 8 de juliol de 2017, Sup. 162

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 13/2017, de 7 de juliol, pel qual s'aprova una oferta d'ocupació pública extraordinària i addicional per al reforç de la lluita contra el frau fiscal, a la Seguretat Social, en l'àmbit laboral i del control de la despesa, per a la millora en la prestació de determinats serveis als ciutadans, i pel qual es creen especialitats en cossos i escales de l'Administració de l'Estat i els seus organismes públics.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 702/2017, de 7 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017.

  • Reial decret 703/2017, de 7 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i es modifica el Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

  • Resolució de 7 de juliol de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 704/2017, de 7 de juliol, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions estatals per a la renovació del parc nacional de maquinària agrària.

BANC D'ESPANYA

  • Circular 1/2017, de 30 de juny, del Banc d'Espanya, per la qual es modifica la Circular 1/2013, de 24 de maig, sobre la Central d'Informació de Riscos.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid