Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 14 de juliol de 2017, Sup. 167

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 6 de juliol de 2017, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 18 de setembre de 2012, per la qual s'aprova el procediment de presentació de sol·licituds d'admissió als processos selectius mitjançant sistemes d'identificació i autenticació electrònica diferents de la signatura electrònica avançada, i la liquidació de la taxa de drets d'examen.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid