Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 17 de juliol de 2017, Sup. 169

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Bescanvi de notes mitjançant el qual s'estén l'aplicació de les disposicions de l'Acord de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord (OTAN) entre les parts del Tractat Atlàntic sobre l'Estatut de les seves Forces a determinats membres de les Forces Aèries Canadenques i persones a càrrec seu, fet a Madrid el 27 de juny i 4 de juliol de 2017.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 6 de juliol de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

  • Resolució de 6 de juliol de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus màxims de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli envasats, en envasos de càrrega igual o superior a 8 kg, i inferior a 20 kg, exclosos els envasos de mescla per a usos dels gasos liquats del petroli com a carburant.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid