Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 7 de agost de 2017, Sup. 187

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Resolució de 25 de maig de 2017, conjunta de la Intervenció General de la Seguretat Social, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, l'Institut Nacional de Gestió Sanitària, l'Institut de Majors i Serveis Socials, l'Institut Social de la Marina i la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es modifica la de 30 de desembre de 2009, per la qual es dicten instruccions sobre l'expedició d'ordres de pagament "a justificar".

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 24 de juliol de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es fixa el poder calorífic inferior de l'hulla, fuel, dièsel oil, i gasoil del segon semestre del 2015 a aplicar en la liquidació del segon semestre de 2015.

  • Resolució de 26 de juliol de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es fixen els preus del producte aplicables a l'hulla, fuel, dièsel oil, i gasoil del 2016 a aplicar en la liquidació de 2016.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l'arquitectura.

  • Llei 13/2017, de 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid