Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 30 de setembre de 2017, Sup. 236

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 5/2017, de 29 de setembre, per la qual es modifica la Llei 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, per recuperar la independència de la Corporació RTVE i el pluralisme en l'elecció parlamentària dels seus òrgans.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 29 de setembre de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Ordre ETU/913/2017, de 29 de setembre, per la qual es modifiquen les quotes de la Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers corresponents a l'exercici 2017, aprovades per l'Ordre ETU/1989/2016, de 28 de desembre.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid