Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 5 de octubre de 2017, Sup. 240

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI DE FOMENT

  • Ordre FOM/934/2017, de 2 d'octubre, per la qual es determinen per a l'any 2016 els costos tipus aplicables als costos subvencionables que regula el Reial decret 170/2009, de 13 de febrer, sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies incloses a l'annex I del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea (substituït per l'annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea), amb origen o destí a les illes Canàries.

  • Ordre FOM/935/2017, de 2 d'octubre, per la qual es determinen per a l'any 2016 els costos tipus aplicables als costos subvencionables que regula el Reial decret 362/2009, de 20 de març, sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies no incloses a l'annex I del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea (substituït per l'annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea), amb origen o destí a les illes Canàries.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid