Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 31 de octubre de 2017, Sup. 264

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Ordre ETU/1046/2017, de 27 d'octubre, per la qual s'estableixen els valors de la retribució a l'operació corresponents al segon semestre natural de l'any 2017, s'aproven instal·lacions tipus i se n'estableixen els corresponents paràmetres retributius, aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 930/2017, de 27 d'octubre, pel qual es regula el règim d'ajudes a l'apicultura en el marc dels programes nacionals anuals, i es modifica el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid