Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 14 de novembre de 2017, Sup. 276

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 4333-2017, en relació amb l'incident d'execució de providència que acorda la suspensió de disposicions (art. 92.5 LOTC), sobre el Decret 140/2017, de 7 de setembre, del Govern de la Generalitat de Catalunya, de normes complementàries per a la celebració del Referèndum d'Autodeterminació.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Modificacions al Reglament del Tractat de cooperació en matèria de patents (PCT) adoptades per l'Assemblea de la Unió Internacional de Cooperació en Matèria de Patents (Unió PCT) en la seva 48a reunió (28a sessió extraordinària).

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 931/2017, de 27 d'octubre, pel qual es regula la memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu.

  • Reial decret 932/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'articulen l'organització i la gestió compartida de serveis generals i comuns entre el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat i l'Agència Estatal de Recerca.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid