Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 12 de desembre de 2017, Sup. 301

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució d'1 de desembre de 2017, de la Direcció General d'Ordenació del Joc, per la qual, de conformitat amb el que disposa l'article 17 del Reial decret 1614/2011, de 14 de novembre, pel qual es desplega la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, quant a llicències, autoritzacions i registres del joc, s'estableix el procediment de sol·licitud i atorgament de les llicències singulars per al desenvolupament i l'explotació dels diferents tipus d'activitats de joc.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Ordre APM/1211/2017, de 4 de desembre, per la qual es modifiquen els annexos I, II, III, IV i V del Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s'adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió al territori nacional i de la Comunitat Europea d'organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a l'exportació i trànsit cap a països tercers.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid