Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 3 de gener de 2018, Sup. 3

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes al Codi tècnic relatiu al control de les emissions d'òxids de nitrogen dels motors dièsel marins, adoptades mitjançant la Resolució MEPC.272 (69). (Prova dels motors de gas i els motors de combustible mixt).

  • Esmenes a l'annex del Protocol de 1997 que esmena el Conveni internacional per prevenir la contaminació pels vaixells, 1973, modificat pel Protocol de 1978 (Conveni MARPOL), adoptades mitjançant la Resolució MEPC.271 (69). Esmenes a la regla 13 de l'annex VI del Conveni MARPOL (Prescripcions de registre per al compliment operacional de les zones de control de les emissions de NOx del nivell III).

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 1081/2017, de 29 de desembre, pel qual s'estableix el règim de funcionament de l'Oficina de Coordinació i Qualitat Normativa.

BANC D'ESPANYA

  • Circular 5/2017, de 22 de desembre, per la qual es modifica la Circular 5/2012, de 27 de juny, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid