Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 9 de gener de 2018, Sup. 8

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE FOMENT

  • Reial decret 1011/2017, d'1 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 664/2015, de 17 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de circulació ferroviària.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 8 de gener de 2018, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs a la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid