Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 20 de gener de 2018, Sup. 18

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Protocol entre el Govern del Regne d'Espanya i el Govern de la República de Sèrbia per a l'aplicació de l'Acord entre la República de Sèrbia i la Comunitat Europea sobre la readmissió de persones que resideixen sense autorització (Protocol d'aplicació), fet a Luxemburg el 9 de juliol de 2015.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 19 de gener de 2018, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 21/2018, de 19 de gener, pel qual es modifiquen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a la integració associativa i la dinamització industrial, que estableixen el Reial decret 1010/2015, de 6 de novembre; Reial decret 126/2016, d'1 d'abril; Reial decret 197/2016, de 13 de maig; Reial decret 254/2016, de 10 de juny, i Reial decret 312/2016, de 29 de juliol, en el marc del Programa nacional de desenvolupament rural 2014-2020.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid