Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 26 de gener de 2018, Sup. 23

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/41/2018, de 23 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 29 de desembre de 2017, pel qual es modifica l'Acord GOV/89/2017, de 4 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Ordre ECD/42/2018, de 25 de gener, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat, les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, per al curs 2017/2018.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Reial decret 7/2018, de 12 de gener, pel qual s'estableixen els requisits de documentació, tinença i marcatge en matèria de comerç d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres, d'acord amb el que estableix la reglamentació de la Unió Europea en aplicació de la Convenció sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestre.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CASTELLA-LA MANXA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid