Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 19 de febrer de 2018, Sup. 44

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes a l'Acord relatiu a l'adopció de reglaments tècnics harmonitzats de les Nacions Unides aplicables als vehicles de rodes i als equips i les peces que s'hi puguin muntar o utilitzar, i sobre les condicions de reconeixement recíproc de les homologacions concedides d'acord amb aquests reglaments de les Nacions Unides, adoptades a Ginebra el 18 de novembre de 2016.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 6 de febrer de 2018, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Ordre PRA/131/2018, de 14 de febrer, per la qual es crea l'òrgan administratiu encarregat de l'execució del programa de suport a la celebració de l'esdeveniment d'interès públic excepcional «World Roller Games Barcelona 2019».

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid