Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 21 de febrer de 2018, Sup. 46

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE L'INTERIOR

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Ordre ECD/144/2018, de 19 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre ECD/724/2015, de 22 d'abril, per la qual es regula l'admissió d'alumnes en els centres públics i privats concertats que imparteixen el segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària i batxillerat a les ciutats de Ceuta i Melilla.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid