Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 19 de març de 2018, Sup. 68

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 9 de març de 2018, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 18 de maig de 2010, en relació amb el registre i la gestió d'apoderaments i el registre i la gestió de les successions i de les representacions legals de menors i incapacitats per a la realització de tràmits i actuacions per Internet davant l'Agència Tributària.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 6 de març de 2018, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

  • Resolució de 6 de març de 2018, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus màxims de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli envasats, en envasos de càrrega igual o superior a 8 kg, i inferior a 20 kg, exclosos els envasos de mescla per a usos dels gasos liquats del petroli com a carburant.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

  • Instrucció 1/2018, de 14 de març, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, sobre interpretació de l'article 27.3 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de president i vocal de les meses electorals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid