Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 3 de abril de 2018, Sup. 81

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Ordre ECD/337/2018, de 26 de març, per la qual s'estableix el currículum dels cicles de grau superior corresponents als títols de tècnic esportiu superior en piragüisme d'aigües braves i tècnic esportiu superior en piragüisme d'aigües tranquil·les.

  • Ordre ECD/338/2018, de 26 de març, per la qual s'estableixen els currículums dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponents als títols de tècnic esportiu en piragüisme d'aigües braves, tècnic esportiu en piragüisme d'aigües tranquil·les, i tècnic esportiu en piragüisme recreatiu guia en aigües braves.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 169/2018, de 23 de març, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a l'execució de projectes d'innovació d'interès general per grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.

  • Reial decret 170/2018, de 23 de març, pel qual es modifica el Reial decret 253/2016, de 10 de juny, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la creació de grups operatius supraautonòmics en relació amb l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 188/2018, de 2 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública en els àmbits de personal docent no universitari de l'Administració General de l'Estat, Forces Armades, forces i cossos de seguretat de l'Estat, i d'estabilització de personal docent no universitari de l'Administració General de l'Estat, per a l'any 2018.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid