Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 17 de maig de 2018, Sup. 120

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Conveni bàsic de cooperació cientificotècnica entre el Regne d'Espanya i la República d'Haití, fet «ad referendum» a Port-au-Prince el 8 de maig de 1991.

  • Correcció d'errors a les Esmenes de 2014 al Codi internacional sobre el programa millorat d'inspeccions durant els reconeixements de vaixells de càrrega a granel i petroliers, 2011 (Codi ESP 2011) adoptades a Londres el 21 de novembre de 2014 mitjançant la Resolució MSC.381(94).

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid