Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 21 de maig de 2018, Sup. 123

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Memoràndum d'entesa sobre l'establiment d'una connexió segura entre Eurojust i Espanya, fet a Madrid i l'Haia el 24 de març i el 7 d'abril de 2015.

  • Correcció d'errors de l'Acord de reconeixement mutu de títols professionals i graus acadèmics d'educació superior universitària entre el Regne d'Espanya i la República de Xile, fet a Santiago de Xile el 23 de juny de 2017.

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

  • Resolució 125/2018, de 14 de maig, de la Direcció General d'Interior, del Departament de Presidència, Funció Pública, Interior i Justícia, per la qual s'estableixen mesures especials de regulació de trànsit per a determinats vehicles a la carretera N-121-C (Tudela-Tarazona), a la Comunitat Foral de Navarra.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid