Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 29 de maig de 2018, Sup. 130

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat número 1394-2018, en relació amb l'apartat quatre de la disposició transitòria única de la Llei foral 19/2017, de 27 de desembre, per la qual es modifica la Llei foral 2/1995, de 10 de març, d'hisendes locals de Navarra, per possible vulneració dels articles 149.1.6a i 24.1 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat número 1632-2018, en relació amb l'apartat quatre de la disposició transitòria única de la Llei foral 19/2017, de 27 de desembre, per la qual es modifica la Llei foral 2/1995, de 10 de març, d'hisendes locals de Navarra, per possible vulneració de l'article 149.1.6a CE.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Conveni entre el Regne d'Espanya i la República de Finlàndia per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i el seu Protocol, fet a Hèlsinki el 15 de desembre de 2015.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid