Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 15 de juny de 2018, Sup. 145

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE FOMENT

  • Ordre FOM/642/2018, de 13 de juny, per la qual es modifiquen l'Ordre FOM/897/2005, de 7 d'abril, relativa a la declaració sobre la xarxa i al procediment d'adjudicació de capacitat d'infraestructura ferroviària, i l'Ordre FOM/189/2015, d'11 de febrer, per la qual es despleguen principis bàsics d'aplicació d'incentius en el sistema dels cànons per utilització de les infraestructures ferroviàries, que estableix l'article 73 de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució d'11 de gener de 2018, de la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital, per la qual es publiquen els requisits tècnics actualitzats de les interfícies radioelèctriques reglamentades IR-4 i IR-97 per equips de ràdio mòbil PMR446 a la banda de freqüències 446-446,2 MHz.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid