Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 20 de juny de 2018, Sup. 149

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Modificacions al Reglament comú de l'Arranjament de Madrid relatiu al Registre internacional de marques i del Protocol concernent a aquest Arranjament, adoptades a Ginebra l'11 d'octubre de 2016 a la 50a sessió (29a extraordinària) de l'Assemblea de la Unió de Madrid.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

  • Ordre ICT/657/2018, de 13 de juny, per la qual es modifiquen els annexos del Reglament de control del comerç exterior de material de defensa, d'altre material i de productes i tecnologies de doble ús, aprovat pel Reial decret 679/2014, d'1 d'agost.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid