Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 26 de juny de 2018, Sup. 154

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 2860-2018, en relació amb l'article 86.3, paràgrafs segon i tercer, de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, per possible vulneració dels articles 9.3, 14, 24 i 122.1 de la CE.

  • Impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 492-2018, contra la Resolució del president del Parlament de Catalunya per la qual es proposa la investidura del Sr. Carles Puigdemont i Casamajó com a candidat a president del Govern de la Generalitat de Catalunya, publicada al «Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya» núm. 3, de 23 de gener de 2018, i la resolució del president del Parlament de Catalunya de data 25 de gener de 2018, per la qual es convoca sessió plenària el 30 de gener de 2018, a les 15.00 hores, aquesta última exclusivament pel que fa a la inclusió a l'ordre del dia del debat del programa i la votació d'investidura del diputat Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, publicada al «Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya» núm. 5, de 26 de gener de 2018.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid