Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 5 de juliol de 2018, Sup. 162

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/719/2018, de 28 de juny, per la qual s'estableix el procediment per a la devolució de les cotitzacions a la producció en el sector del sucre en les campanyes de comercialització de 1999/2000 i 2000/2001.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Resolució de 21 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es fixen els preus definitius del combustible gas natural del primer i segon semestre de 2017 a aplicar en la liquidació de cada grup generador en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars per a aquest període.

COMUNITAT DE CASTELLA I LLEÓ

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid