Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 4 de gener de 2019, Sup. 4

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Resolució de 21 de desembre de 2018, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'aproven el perfil de consum i el mètode de càlcul als efectes de liquidació d'energia, aplicables per als consumidors tipus 4 i tipus 5 que no disposin de registre horari de consum, segons el Reial decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric, per a l'any 2019.

MINISTERI DE CULTURA I ESPORT

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid