Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 8 de gener de 2019, Sup. 7

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Ordre JUS/1447/2018, de 27 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre JUS/634/2015, de 6 d'abril, per la qual es creen la Junta de Contractació i la Mesa de Contratació del Ministeri de Justícia i se'n regulen la composició i les funcions.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid