Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 10 de gener de 2019, Sup. 9

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 1433/2018, de 7 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1098/2011, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen les normes reguladores de la concessió directa d'un préstec a l'empresa «SAPA OPERACIONS, SL», per al desenvolupament i aplicació de la tecnologia de lògica binària i el seu ús posterior en transmissions per a vehicles civils i militars de cadenes o rodes.

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Resolució de 8 de gener de 2019, de la Direcció General del Tresor i Política Financera, per la qual s'actualitza l'annex 1 que inclou la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid