Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 26 de març de 2019, Sup. 73

I. Disposicions generals

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre TMS/331/2019, de 20 de març, per la qual s'estableixen els requisits i les condicions per a la subscripció de convenis d'habilitació per a la presentació electrònica de documents en els expedients relatius a les autoritzacions de residència que preveu la secció de mobilitat internacional de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

  • Resolució de 25 de març de 2019, de la Secretaria d'Estat de Migracions, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 22 de març de 2019, pel qual s'aproven les instruccions per les quals es determina el procediment, en cas de retirada del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea sense que s'hagi arribat a l'acord que preveu l'article 50 del Tractat de la Unió Europea, per a la documentació dels nacionals del Regne Unit residents a Espanya abans de la data de retirada i dels membres de la seva família, així com per a la documentació dels nacionals del Regne Unit que compleixin la condició de treballadors fronterers abans de la data de retirada.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 78/2019, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament que desplega la Llei 49/1999, de 20 de desembre, sobre mesures de control de substàncies químiques susceptibles de desviament per a la fabricació d'armes químiques.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid