Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 28 de març de 2019, Sup. 75

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/350/2019, de 5 de març, per la qual es modifica l'Ordre EHA/1658/2009, de 12 de juny, per la qual s'estableixen el procediment i les condicions per a la domiciliació del pagament de determinats deutes la gestió dels quals té atribuïda l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Ordre TEC/351/2019, de 18 de març, per la qual s'aprova l'índex nacional de qualitat de l'aire.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid