Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 15 de abril de 2019, Sup. 90

I. Disposicions generals

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Resolució de 9 d'abril de 2019, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 12 de març de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar en part el recurs contenciós administratiu 1/4333/2016, contra el Reial decret 1/2016, de 8 de gener, pel qual s'aprova la revisió dels plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Xúquer, i de la part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana i Ebre, en el sentit que anul·la l'article 40 de l'annex X del Pla hidrològic de la demarcació del riu Segura.

COMUNITAT VALENCIANA

  • Llei 6/2019, de 15 de març, de modificació de la Llei 1/2011, de 22 de març, per la qual s'aprova l'Estatut de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana, en garantia del dret d'informació de les persones consumidores en matèria de titulització hipotecària i altres crèdits i davant certes pràctiques comercials.

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid