Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 23 de abril de 2019, Sup. 97

I. Disposicions generals

MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS

  • Resolució de 4 d'abril de 2019, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 22 de març de 2019, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de màster i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Resolució de 4 d'abril de 2019, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 22 de març de 2019, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de doctor i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Resolució de 4 d'abril de 2019, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 22 de març de 2019, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de grau i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid