Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 22 de maig de 2019, Sup. 122

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Correcció d'errades del Protocol entre el Govern del Regne d'Espanya i el Govern de Montenegro d'aplicació de l'Acord entre la Comunitat Europea i la República de Montenegro sobre la readmissió de persones que resideixen sense autorització, fet a Podgorica el 17 de desembre de 2018.

TRIBUNAL DE COMPTES

  • Resolució de 6 de maig de 2019, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 30 d'abril de 2019, pel qual es modifica el de 22 de desembre de 2015, sobre la substitució de la remissió dels comptes justificatius de «pagaments a justificar» i de reposició de fons de bestretes de caixa fixa per certificats remesos per mitjans telemàtics.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid