Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 8 de juny de 2019, Sup. 137

I. Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Ordre JUS/623/2019, de 6 de juny, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 12 d'abril de 2019, pel qual es crea la Comissió Mixta de Cooperació Jurídica Internacional.

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 7 de juny de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Correcció d'errors del Reial decret 283/2019, de 22 d'abril, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en química i salut ambiental i es fixen els aspectes bàsics del currículum.

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Resolució de 6 de juny de 2019, de la Direcció General del Tresor i Política Financera, per la qual s'actualitza l'annex 1 que inclou la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid