Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 26 de juny de 2019, Sup. 152

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Ordre PCI/693/2019, de 18 de juny, per la qual s'actualitzen, d'acord amb el Reial decret 817/2014, de 26 de setembre, determinades qualificacions professionals de la família professional agrària, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, que estableixen el Reial decret 1228/2006, de 27 d'octubre; el Reial decret 665/2007, de 25 de maig; el Reial decret 108/2008, d'1 de febrer; el Reial decret 1179/2008, d'11 de juliol; el Reial decret 715/2010, de 28 de maig, i el Reial decret 563/2011, de 20 d'abril.

  • Ordre PCI/694/2019, de 18 de juny, per la qual s'actualitzen, d'acord amb el Reial decret 817/2014, de 26 de setembre, determinades qualificacions professionals de la família professional indústries extractives, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, que estableix el Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, pel qual s'estableixen noves qualificacions professionals, que s'inclouen en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, així com els seus mòduls formatius corresponents, que s'incorporen al Catàleg modular de formació professional, i s'actualitzen determinades qualificacions professionals de les que estableix el Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid