Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 16 de juliol de 2019, Sup. 169

I. Disposicions generals

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/765/2019, de 24 de juny, per la qual es publica la Sentència de 30 de setembre de 2015, de la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional en el recurs contenciós administratiu 64/2014.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid