Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 19 de juliol de 2019, Sup. 172

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Correcció d'errades del text esmenat dels annexos A i B de l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR 2019) amb les esmenes adoptades durant les sessions 100a, 101a, 102a, 103a i 104a del grup de treball de transports de mercaderies perilloses de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (CEPE).

  • Resolució d'11 de juliol de 2019, de la Secretaria General Tècnica, en virtut de l'article 24.2 de la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de tractats i altres acords internacionals.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Ordre APA/778/2019, de 12 de juliol, per la qual es modifiquen els annexos I, II, III, IV i V del Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s'adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió en el territori nacional i de la Comunitat Europea d'organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a l'exportació i trànsit cap a països tercers.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid